نتایج

جام حذفی ایران

نیمه نهایی

2 : 3

11 دی, 1395, 02:00 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 1

10 دی, 1395, 02:00 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

یک چهارم

0 : 2

01 دی, 1395, 01:30 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

2 : 0

30 آذر, 1395, 01:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

3 : 2

30 آذر, 1395, 04:20 PM

ورزشگاه تختی تهران

1 : 3

30 آذر, 1395, 02:00 PM

ورزشگاه شهر قدس

یک هشتم

1 : 2

28 آبان, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه تختی تهران

1 : 2

28 آبان, 1395, 01:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

5 : 3

28 آبان, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

3 : 2

28 آبان, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

0 : 3

28 آبان, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

2 : 0

28 آبان, 1395, 01:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

4 : 0

27 آبان, 1395, 02:15 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

0 : 0

27 آبان, 1395, 03:35 PM

ورزشگاه تختی اهواز