گلزنان برتر

 

 فرزاد حاتمی : 6 گل زده

 

 

لوسیانو ادینهو : 5 گل زده 

 

محمد ایرانپوریان : 5 گل زده ، 6 پاس گل

 

محمد ابراهیمی : 2 گل زده ، 3 پاس گل