هفتـــــــه 19 لیگ برتر ایران

لیگ برتر ایران

هفته 19

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
08 بهمن, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

تراکتورسازی تراکتورسازی
پیکان پیکان
08 بهمن, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه آزادی

استقلال استقلال
ذوب آهن ذوب آهن
09 بهمن, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

گسترش فولاد گسترش فولاد
سایپا سایپا
09 بهمن, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
09 بهمن, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سپاهان سپاهان
سیاه جامگان سیاه جامگان
09 بهمن, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه غدیر اهواز

فولاد فولاد
استقلال خوزستان استقلال خوزستان
09 بهمن, 1395, 04:50 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

نفت تهران نفت تهران
پرسپولیس پرسپولیس
09 بهمن, 1395, 04:50 PM

ورزشگاه تختی قم

صبای قم صبای قم

هفته 18

صبای قم صبای قم
03 بهمن, 1395, 02:00 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
تراکتورسازی تراکتورسازی
03 بهمن, 1395, 03:45 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان پیکان
استقلال استقلال
03 بهمن, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
سپاهان سپاهان
04 بهمن, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

استقلال خوزستان استقلال خوزستان
نفت تهران نفت تهران
04 بهمن, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
سیاه جامگان سیاه جامگان
04 بهمن, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

سایپا سایپا
فولاد فولاد
04 بهمن, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ذوب آهن ذوب آهن
گسترش فولاد گسترش فولاد
04 بهمن, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه آزادی

پرسپولیس پرسپولیس

هفته 17

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
28 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

تراکتورسازی تراکتورسازی
پیکان پیکان
28 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی قم

صبای قم صبای قم
استقلال خوزستان استقلال خوزستان
28 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه آزادی

استقلال استقلال
نفت تهران نفت تهران
29 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سپاهان سپاهان
پدیده پدیده
29 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

سیاه جامگان سیاه جامگان
ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
29 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

گسترش فولاد گسترش فولاد
ذوب آهن ذوب آهن
29 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی تهران

سایپا سایپا
پرسپولیس پرسپولیس
29 دی, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی اهواز

فولاد فولاد

هفته 16

سیاه جامگان سیاه جامگان
21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ذوب آهن ذوب آهن
استقلال استقلال
21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه تختی تهران

نفت تهران نفت تهران
سپاهان سپاهان
21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
فولاد فولاد
21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
سایپا سایپا
21 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه آزادی

پرسپولیس پرسپولیس
صبای قم صبای قم
22 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
گسترش فولاد گسترش فولاد
23 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان پیکان
تراکتورسازی تراکتورسازی
23 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

استقلال خوزستان استقلال خوزستان

هفته 15

فولاد فولاد
03 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان پیکان
سیاه جامگان سیاه جامگان
03 دی, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه آزادی

پرسپولیس پرسپولیس
صبای قم صبای قم
03 دی, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه تختی اهواز

استقلال خوزستان استقلال خوزستان
سایپا سایپا
05 دی, 1395, 02:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
استقلال استقلال
05 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سپاهان سپاهان
تراکتورسازی تراکتورسازی
05 دی, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

نفت تهران نفت تهران
ذوب آهن ذوب آهن
06 دی, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
گسترش فولاد گسترش فولاد
06 دی, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان

هفته 14

پیکان پیکان
25 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

سایپا سایپا
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
25 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

صبای قم صبای قم
پدیده پدیده
25 آذر, 1395, 04:20 PM

ورزشگاه آزادی

استقلال استقلال
استقلال خوزستان استقلال خوزستان
26 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

گسترش فولاد گسترش فولاد
ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
26 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

سیاه جامگان سیاه جامگان
سپاهان سپاهان
26 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

تراکتورسازی تراکتورسازی
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
26 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

فولاد فولاد
پرسپولیس پرسپولیس
26 آذر, 1395, 05:20 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ذوب آهن ذوب آهن

هفته 13

پرسپولیس پرسپولیس
18 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
گسترش فولاد گسترش فولاد
18 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

نفت تهران نفت تهران
ذوب آهن ذوب آهن
18 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
سایپا سایپا
18 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه تختی اهواز

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
سیاه جامگان سیاه جامگان
19 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان پیکان
تراکتورسازی تراکتورسازی
19 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه آزادی

استقلال استقلال
صبای قم صبای قم
19 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سپاهان سپاهان
فولاد فولاد
19 آذر, 1395, 05:40 PM

ورزشگاه تختی اهواز

استقلال خوزستان استقلال خوزستان

هفته 12

سپاهان سپاهان
11 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

گسترش فولاد گسترش فولاد
استقلال خوزستان استقلال خوزستان
11 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

سایپا سایپا
استقلال استقلال
11 آذر, 1395, 04:20 PM

ورزشگاه آزادی

صبای قم صبای قم
نفت تهران نفت تهران
11 آذر, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

فولاد فولاد
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
12 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

سیاه جامگان سیاه جامگان
پدیده پدیده
12 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

تراکتورسازی تراکتورسازی
پیکان پیکان
12 آذر, 1395, 03:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ذوب آهن ذوب آهن
ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
12 آذر, 1395, 05:15 PM

ورزشگاه آزادی

پرسپولیس پرسپولیس

هفته 11

سایپا سایپا
04 آذر, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه تختی تهران

نفت تهران نفت تهران
پرسپولیس پرسپولیس
04 آذر, 1395, 03:15 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

پیکان پیکان
فولاد فولاد
04 آذر, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

سپاهان سپاهان
سیاه جامگان سیاه جامگان
04 آذر, 1395, 05:45 PM

ورزشگاه تختی اهواز

استقلال خوزستان استقلال خوزستان
ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
05 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

پدیده پدیده
صبای قم صبای قم
05 آذر, 1395, 02:30 PM

ورزشگاه اختصاصی تراکتور

تراکتورسازی تراکتورسازی
ذوب آهن ذوب آهن
05 آذر, 1395, 04:15 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
گسترش فولاد گسترش فولاد
05 آذر, 1395, 04:30 PM

ورزشگاه آزادی

استقلال استقلال

هفته 10

پیکان پیکان
06 آبان, 1395, 02:34 PM

ورزشگاه یادگار امام تبریز

ماشین‌سازی‌ ماشین‌سازی‌
تراکتورسازی تراکتورسازی
06 آبان, 1395, 02:45 PM

ورزشگاه بنیان دیزل

گسترش فولاد گسترش فولاد
سپاهان سپاهان
06 آبان, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه تختی تهران

سایپا سایپا
پدیده پدیده
06 آبان, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه انقلاب کرج

صبای قم صبای قم
استقلال استقلال
06 آبان, 1395, 06:00 PM

ورزشگاه تختی اهواز

فولاد فولاد
نفت تهران نفت تهران
07 آبان, 1395, 03:00 PM

ورزشگاه ثامن مشهد

سیاه جامگان سیاه جامگان
صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
07 آبان, 1395, 04:40 PM

ورزشگاه آزادی

پرسپولیس پرسپولیس
استقلال خوزستان استقلال خوزستان
07 آبان, 1395, 04:45 PM

ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ذوب آهن ذوب آهن